ĐIều đầu tiên quy tắc của cửa chính gia đình bạn

Theo các chuyên gia thì trong phong thủy dương trạch cửa chính là yếu tố vô cùng quan trọng đối với gia chủ. Theo đó, cửa chính, phòng ngủ và phòng bếp là tam yếu của ngôi nhà. Cửa chính là nơi dòng khí lưu thông, đón khí tốt thì dương trạch tốt, đón khí xấu thì dương trạch xấu.

Khi xét phong thủy cửa chính cần lưu ý những vấn đề như sau:

Chọn hướng cửa: Xét theo từ hướng thì Đông và Tây đều là Tứ Mệnh, dựa theo phương pháp này thì cửa phải đặt ở cung Sinh Khí hoặc Diên Niên mới có thể đón khí vượng.

Áp dụng phương pháp Huyền không phi tinh để tính toán, cửa chính phải thu sơn hóa cát, gặp thủy vượng tài.

Linh chính quái khí: Cũng là phương pháp huyền không phi tinh, cửa chính bất luận là hướng thủy hay hướng đường thì đều có thể thu Linh thần quẻ khí, thực sơn thực địa thì thu Chính thần quẻ khí.

Xem thêm: Sàn nhựa hèm khóa cao cấp

Nếu muốn tốt nhà phải đặt Hướng vượng khí

Theo chuyên gia phong thủy thì hung hay cát phụ thuộc vào hướng nhà, chọn hướng cát thì gia trạch cát, chọn nhầm hướng hung thì gia trạch hung.

Dựa theo phương pháp Tam nguyên cửu vận huyền không phi tinh, hướng nhà vượng được phân chia thành hai kiểu dạng như sau:

Thu sơn thu thủy (Gặp núi gặp sông)

Phương pháp này có liên quan tới Linh thần và Chính thần. Ví dụ như: Bát vận (từ năm 2004 – 2023), phương Linh thần ở phía Đông Bắc, Chính thần là ở hướng Tây Nam. Nên nếu phía Đông Bắc có sông hoặc đường cái thì vượng tài chi trạch, còn sông lại ở hướng Tây Nam thì gia trạch gặp nhiều rủi ro, bất lợi.

Vượng sơn vượng hướng

Phương pháp này sẽ liên quan tới Huyền Không Phi Tinh. Ví dụ như Bát vận vượng sơn vượng hướng là nhà tọa Tây Nam hướng Mão, phía Đông Bắc sẽ là hiên nhà.

Nguồn: Phong Thủy